Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážené dámy a pánové zastupitelé,

dne 11. 12. 2020 nám byl jak mně, tak i mé manželce zaslán e-mail od paní Bc. Vavrysové, kterým nám byl zaslán dopis podepsaný panem starostou Ing. Ležákem s oslovením “Vážení”. Obsahuje pozvánku pro majitelé zámku. Jak je známo – nebo i ne – jsem majitelem zámku a má manželka má lepší polovička, na které jsem také jazykově závislý, takže pozvání i bez osobního oslovení vztahuji na ní a na sebe. Tímto dopisem je dána možnost vysvětlit, jaké důvody mě vedly k podání žaloby na náhradu škody proti městu.

V tomto ohledu podotýkám, že v listopadovém čísle Luhačovických novin byl zveřejněn článek, pod titulkem „Vyjádření vedení města k žalobě týkající se stavu zámku“, podepsaný starostou a místostarostou, který obsahuje v této věci řadu nepravdivých, neúplných a zavádějících informací. Za účelem odstranění těchto dezinformací adresovaných široké veřejnosti v Luhačovicích a okolí jsem zaslal žádost o zveřejnění mé odpovědi v dalším čísle (kopii přikládám).

Zveřejnění této odpovědi bylo dopisem vydavatele, Městským domem kultury Elektra, ze dne 8. 12. 2020 zamítnuto. Městský dům kultury Elektra je na webových stránkách města označován jako městem zřízená příspěvková organizace. Dle informací uvedených na webových stránkách vydavatele rozhoduje o zařazení článku do novin redakční rada a to ve složení: Ing. Marian Ležák, Ing. Jiří Šůstek, PhDr. František Hubáček, Ing. Hana Slováková, Mgr. Marek Nesázal, Mgr. Marcela Pazderová. Vzhledem k tomu, že je mezi nimi starosta a místostarosta, kteří podepsali článek, proti kterému byla odpověď namířena, nemám jinou možnost než chápat odmítnutí zveřejnění mé odpovědi takovým způsobem, že samotné vedení města nemá zájem na objasnění rozšířených neúplných, zavádějících či nepravdivých informací. V této souvislosti nevidím pozvání na zasedání zastupitelstva dne 4. 3. 2021 jako příspěvek k nalezení smíru, ale mám spíše obavy, že bude fóra využito především k opakovanému šíření dezinformací.

Tím by moje účast na tomto zastupitelstvu nepomohla objasnit situaci neinformované veřejnosti a ani by nepomohla v hledání vzájemně uspokojivého řešení v předmětném sporu.

Chtěl bych proto znovu požádat příslušné dámy a pány i touto cestou, aby zajistili, že přiložená odpověď bude zveřejněna v příštím čísle, aby byl před následovným potkáním zajištěn široké veřejnosti také druhý pohled na věc. Pro písemné potvrzení, že má odpověď bude zveřejněna v lednovém vydání, si poznamenávám lhůtu 3 dnů.

Kromě toho se domnívám, že nejlepším způsobem, jak veřejnost a radní, kteří ještě nejsou obeznámeni se situací, informovat, by bylo uspořádat setkání přímo na zámku, kde lze případné otázky ohledně vytýkaných škod rychle v bezprostřední obhlídce konkretizovat.

Rád bych proto pozval pana starostu, pana místostarostu a všechny místní radní na zámek k potkání a jako termín navrhuji 25. 2. 2021 v 15 hodin. Přesnější podmínky potkání budou muset samozřejmě zohlednit aktuální ustanovení v návaznosti na COVID-19. Pokud to pandemie dovolí, otevřel bych rád zámek pak následující sobotu, dne 27. 02. 2021, v rámci Dne otevřených dveří pro všichni Luhačovjany tak, aby si každý mohl vytvořit svojí vlastní představu.

Zasedání zastupitelstva dne 4. 3. 2021 by již mohlo být založeno na kompletních informacích, které by byly předpokladem pro smysluplnou diskusi.

S přátelským pozdravem
Franz Thienen